Menu Sluiten

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Woltersum

Maandag 27 juni 2022, 19.30 uur, Dorpshuis De Bongerd

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Woltersum in het Dorpshuis De Bongerd op maandag 27 juni 2022 om 19.30

De voorgestelde agenda is:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 25 juni 2021
 4. Financieel verslag 2021
 5. Benoeming Kascommissie 2022
 6. Verslag Bestuur 2021-2022
 7. Mondelinge toelichting thematafels en Tilproat
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Sluiting

Voorstel voor de samenstelling van het bestuur 2022 is als volgt:

 1. Nico Bos, voorzitter, aftredend en herkiesbaar (DB)
 2. Puck Nieborg, secretaris (DB)
 3. Jeroen Nijland, penningmeester (DB)
 4. Willem Lalkens, aftredend en herkiesbaar
 5. Gert van Dijk
 6. Sasja Wolters
 7. Sien Steenhuis
 8. Gerrie Erenstein

Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden via dorpsbelangen@woltersum.net

De Notulen van de ALV van 25-6-2021 en het Verslag van het bestuur 2021-2022 kunt u inzien en downloaden via onderstaande linkjes  Het financiële verslag zal op de avond zelf worden uitgereikt.

t

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.